Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tin tức thi Olympic & Acm

19/08/2019

THÀNH TÍCH OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN QUỐC GIA

19/08/2019

Đăng ký tham gia thi Olympic Tin học sinh viên trường Đại học Sư Phạm năm 2019

25/10/2018

Kết Quả OLP/ACM 2018

12/10/2018

Quyết định: Về việc khen các sinh viên đạt giải trong kỳ thi OLympic Tin học sinh viên Trường Đại học Sư phạm năm 2018

13/04/2017

THÔNG BÁO: Tham gia Olympic Tin học sinh viên 2017

12/07/2016

Kết Quả OLP/ACM 2016

 Document