Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tin tức thi Olympic & Acm

01/10/2019

Kết quả cuộc thi Olympic tin học sinh viên Sư phạm 2019

29/08/2019

CODE WAR 2019

19/08/2019

THÀNH TÍCH OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN QUỐC GIA

19/08/2019

Đăng ký tham gia thi Olympic Tin học sinh viên trường Đại học Sư Phạm năm 2019

25/10/2018

Kết Quả OLP/ACM 2018

12/10/2018

Quyết định: Về việc khen các sinh viên đạt giải trong kỳ thi OLympic Tin học sinh viên Trường Đại học Sư phạm năm 2018

 Document