Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa 2019 (Mới nhập học) xem thông tin ở file đính kèm, để nắm rõ thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa 2019 (Mới nhập học) xem thông tin ở file đính kèm, để nắm rõ thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa 2019 (Mới nhập học) xem thông tin ở file đính kèm, để nắm rõ thông tin và thực hiện. VPK.

15/08/2019

Mời các lớp trưởng thực hiện thông báo.

13/08/2019

Thông báo: Về việc Mời sinh viên Huỳnh Hiến Quốc Khóa 2019, đến Văn phòng khoa Tin học để nhận lại SỔ ĐOÀN VIÊN (Do em để quên khi đến nhập học).

 Document