Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

12/09/2019

- Mời toàn thể thể sinh viên cập nhật để nắm thông tin. - Hạn cuối đăng ký tham gia "Lớp du học Hán ngữ sinh viên quốc tế và nâng cao trình độ SHK" tại Đại học Sư phạm Nam Ninh, Trung Quốc với thời gian sau: Ngày 18/9/2019. Địa điểm đăng ký: Tại Văn phòng khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm.

04/09/2019

Mời toàn thế sinh viên các lớp thuộc khóa 2019, xem thông tin đính kèm để thực hiện. VPK.

04/09/2019

Mời toàn thể sinh viên từ khóa 2018 trở về trước, xem thông tin đính kèm để thực hiện. VPK.

04/09/2019

Mời đại diện Ban cán sự các Lớp sau về Văn phòng khoa để nhận Phiếu theo dõi dạy và học: 1 - 16CNTT1 2 - 17CNTT3 3 - 19CNTT1 4 - 19CNTT2 5 - 19CNTTC

03/09/2019

Mời toàn thể sinh viên khóa 2019, cập nhật để nắm thông tin. * Mỗi Lớp cử đại diện sinh viên về Văn phòng khoa để nhận danh sách lớp. VPK thông báo.

30/08/2019

Mời toàn thể sinh viên tất cả các khóa học, cập nhật thông tin để thực hiện.

 Document