Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

09/10/2019

Mời Lớp trưởng của tất cả các Khóa tuyển sinh: 2016; 2017; 2018; 2019, xem thông báo ở file đính kèm để thực hiện. Ghi chú: Hạn cuối nộp danh sách về Văn phòng khoa vào ngày 18/10/2019. VPK.

09/10/2019

Mời toàn thể sinh viên xem thông tin đính kèm theo file để thực hiện. VPK.

25/09/2019

Mời toàn thể sinh viên có liên quan, cập nhật thông tin để thực hiện.

17/09/2019

Mời Ban cán sự các lớp thuộc Khóa học 2016;2017;2018, về Văn phòng khoa để nhận bảng điểm. VPK.

17/09/2019

chưa nhập

12/09/2019

Mời tất cả sinh viên khóa 2019 và sinh viên chưa có giấy phép lái xe. Xem thông tin ở file đính kèm để thực hiện. VPK.

 Document