Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG,VIỆC LÀM


Thông tin tuyển dụng, tuyển thực tập sinh của các doanh nghiệp.
# Tin tuyển dụng Thời gian Xem tin
1 Tổng kết khóa học SCRUM Xem tin
2 Thông báo về việc tuyển Sinh viên thực tập parttime của công ty FPTSOFTWARE Đà Nẵng Xem tin
3 Chương trình đào tạo Lập trình game miễn phí LET’S MAKE A GAME 2016 Xem tin
4 Thông tin tuyển thực tập hè 2015 của công ty Gameloft Xem tin
5 Ngày hội việc làm và cuộc thi Sáng tạo Công nghệ thông tin-ICT INNOVATION Xem tin
6 Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và Viễn thông Viettel thông báo tuyển dụng Xem tin
7 Chương trình thực tập hè 2014 của công ty Gameloft Xem tin
8 Thông báo tuyển dụng 2014 của tổng công ty Vietel Xem tin
9 Hội thảo hướng nghiệp – Gameloft Danang Xem tin
10 Công ty kiểm thử phần mềm Logigear tuyển dụng Xem tin
 Document