Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG,VIỆC LÀM


Thông tin tuyển dụng, tuyển thực tập sinh của các doanh nghiệp.
# Tin tuyển dụng Thời gian Xem tin
1 Thông tin tuyển dụng nhiều vị trí tại Toàn Cầu Xanh Xem tin
2 PHÁT ĐỘNG THAM GIA IMAGINE CUP 2017 Xem tin
3 Công ty cổ phần Deki Connect tuyển dụng trợ lý Giám đốc Xem tin
4 Thông tin tuyển dụng nhân sư của FPT tháng 7/2016 Xem tin
5 Khóa huấn luyện làm game với Unity của GameLoft cho sinh viên Sư phạm Đà Nẵng Xem tin
6 Một số hình ảnh Sinh viên khoa Tin học tham quan công ty GameLoft Xem tin
7 Một số hình ảnh Sinh viên khoa Tin học tham quan công ty Axon Active Xem tin
8 Một số hình ảnh Sinh viên khoa Tin học tham quan công ty AsNet Xem tin
9 Cơ hội thực tập hè Gameloft 2016 Xem tin
10 Thông tin tuyển dụng lao động Xem tin
 Document