Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG,VIỆC LÀM


Thông tin tuyển dụng, tuyển thực tập sinh của các doanh nghiệp.
# Tin tuyển dụng Thời gian Xem tin
1 SV đăng kí nhận học bổng bán phần Softech Xem tin
2 Tuyển giáo viên tin học Trung tâm Mái ấm tình thương Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam Xem tin
3 Ohayo IT! Cơ hội nghề nghiệp IT tại Nhật Xem tin
4 Cơ hội việc làm: "Trợ giảng lớp Kidscode" Xem tin
5 THÔNG BÁO: THAM QUAN DOANH NGHIỆP Xem tin
6 Thông tin tuyển thực tập sinh của công ty MGM Xem tin
7 THÔNG BÁO: Tham gia ngày Internship Day của Axon Active Xem tin
8 THÔNG BÁO: TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA FPT Xem tin
9 THÔNG BÁO: BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN DOANH NGHI Xem tin
10 Thông báo: Internship 2017 at AxonActive Xem tin
 Document