Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÂU LẠC BỘ TIN HỌC

31/05/2018

Trong một năm vừa qua CLB đã tổ chức được nhiều khóa học bổ ích,với sự hỗ trợ tích cực của các thành viên trong clb và sự tham gia của các bạn khóa K17 đã tạo nên thành công cho CLB.

13/04/2017

Lớp hướng dẫn Lập trình C/C++ và Java (miễn phí)

20/07/2016

Khóa học Photoshop miễn phí

28/06/2016

Lịch sử hình thành và phát triển Câu lạc bộ tin học

25/04/2016

Lớp học Java cơ bản miễn phí của CLB Tin Học

05/09/2015

Giới thiệu Câu lạc bộ tin học của Khoa

 Document