Thứ năm, Tháng 4 26, 2018
   
Text Size

Tìm kiếm

THÔNG BÁO: BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN DOANH NGHI

THÔNG BÁO

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN DOANH NGHIỆP

Công ty Nhật Bản: Code Engine Studio sẽ có buổi làm việc giới thiệu về cơ hội việc làm với các công ty CNTT của Nhật.

Đề nghị các em thu xếp thời gian tham dự.

- Thời gian: 7h30 Sáng Thứ 7 (5/11/2016)

- Địa điểm: Phòng A5-404.

- Thành phần: Sinh viên các khóa 13 và 14 (bắt buộc)

@ Các sinh viên khóa 15 và 16 cũng có thể tham gia để nắm thông tin.