Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

21/09/2016

BCN Khoa Tin học thông báo: kể từ năm học 2016-2017, sinh viên trong Khoa có thể thành lập các Nhóm học tập, nghiên cứu (Study-Research Team).

21/05/2016

Kết quả sinh viên NCKH Khoa Tin học 2016

20/05/2016

Nhà Trường thông báo kế hoạch Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường 2016 như sau

05/05/2016

Thông báo: Về việc gửi bài báo tham dự Hội nghị sinh viên NCKH các trường đại học Sư phạm 2016

25/04/2016

THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2016

18/04/2016

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SV NCKH 2016

 Document