Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

14/09/2017

Danh sách các nhà tài trợ Hội thảo Fair 2017

17/08/2017

Chương trình Hội nghị Fair 2017

13/08/2017

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" Fair 2017

05/11/2016

- Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học sẽ được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 12-13/11/2016.

21/10/2016

THÔNG BÁO THAM GIA TRƯỜNG HÈ CIMPA TẠI ĐH SÀI GÒN VÀ ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH.

12/10/2016

- Trung tâm KHCN&TƯ VẤN ĐẦU TƯ-ÐHBK Ðà Nẵng (STIC, http://stic.com.vn/), thực hiện hợp tác nghiên cứu cùng sinh viên trên tinh thần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tận dụng thế mạnh các bên để NCKH và nếu thành công có thể chuyển giao bên ngoài.

 Document