Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

19/08/2019

Đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2019-2020

09/05/2019

Trường ĐHSP phối hợp với Trường ĐHNN tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc, đối tương và thời gian như sau: - Đối tượng: Tất cả sinh viên các lớp hệ đại học chính quy, học viên VLVH có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra - Thời gian thi: 7h00 ngày 12/5/2019 (chủ nhật) Quy trình và thông báo được đăng trên trang http://vanthudientu.ued.udn.vn:2018 CHÚ Ý XEM THÊM: http://daotao.ued.udn.vn/danh-sach-va-hieu-lenh-thi-ksnl-tieng-anh-ngay-12-5-2019-tai-truong-dai-hoc-bach-khoa-dhdn/

21/01/2019

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập khoa Tin học, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, khoa Tin học sẽ tổ chức Hội thảo khoa khọc với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Phương pháp dạy học”.

21/11/2018

- SV đăng ký đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3sv/đề tài) - SV đăng ký theo mẫu đính kèm

21/11/2018

- SV đăng ký đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3sv/đề tài) - SV đăng ký theo mẫu đính kèm

 Document