Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

19/08/2019

Đăng ký tham gia thi Olympic Tin học sinh viên trường Đại học Sư Phạm năm 2019

15/08/2019

Mời các lớp trưởng thực hiện thông báo.

13/08/2019

Thông báo: Về việc Mời sinh viên Huỳnh Hiến Quốc Khóa 2019, đến Văn phòng khoa Tin học để nhận lại SỔ ĐOÀN VIÊN (Do em để quên khi đến nhập học).

02/07/2019

chưa nhập

 Document