Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

23/08/2019

Chào mừng các em tân SV K19 đã về với đội của Khoa Tin học Trường ĐHSP-ĐHĐN

21/08/2019

Mời toàn thể sinh viên khóa tuyển sinh 2019, nắm thông tin ở đường Link sau để thực hiện. VPK.

21/08/2019

Mời toàn thể sinh viên khóa tuyển sinh 2019, xem thông tin ở đường Link đính kèm để nắm thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời sinh viên Huỳnh Hiến Quốc, khóa học 2019. Về Văn phòng khoa Tin học để nhận lại Sổ đoàn viên (em đã để quên lúc đến nhập học). Gặp cô Tâm để nhận lại.

 Document