Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

17/09/2019

Mời Ban cán sự các lớp thuộc Khóa học 2016;2017;2018, về Văn phòng khoa để nhận bảng điểm. VPK.

17/09/2019

chưa nhập

12/09/2019

Mời tất cả sinh viên khóa 2019 và sinh viên chưa có giấy phép lái xe. Xem thông tin ở file đính kèm để thực hiện. VPK.

12/09/2019

- Mời toàn thể thể sinh viên cập nhật để nắm thông tin. - Hạn cuối đăng ký tham gia "Lớp du học Hán ngữ sinh viên quốc tế và nâng cao trình độ SHK" tại Đại học Sư phạm Nam Ninh, Trung Quốc với thời gian sau: Ngày 18/9/2019. Địa điểm đăng ký: Tại Văn phòng khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm.

04/09/2019

Mời toàn thế sinh viên các lớp thuộc khóa 2019, xem thông tin đính kèm để thực hiện. VPK.

 Document