Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

09/10/2019

Mời Lớp trưởng tất cả các Khóa tuyển sinh: 2016; 2017; 2018; 2019 cập nhật thông tin để thực hiện. Ghi chú: Nộp danh sách sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội. Năm học: 2019-2020 về Văn phòng khoa hạn cuối ngày 18/10/2019 để Khoa tổng hợp. Xin cám ơn!

09/10/2019

Mời Lớp trưởng của tất cả các Khóa tuyển sinh: 2016; 2017; 2018; 2019, xem thông báo ở file đính kèm để thực hiện. Ghi chú: Hạn cuối nộp danh sách về Văn phòng khoa vào ngày 18/10/2019. VPK.

09/10/2019

Mời toàn thể sinh viên xem thông tin đính kèm theo file để thực hiện. VPK.

02/10/2019

Mời các bạn SV tham gia nghe buổi báo cáo của GS. Malka N. Halgamuge báo cáo về blockchain and IoT. Link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8GtujoK20Gk6ZuObpruX5y7UdUDY0RzqN1jm_e8oRj8Bgqw/viewform Các em tham dự.

25/09/2019

Mời toàn thể sinh viên có liên quan, cập nhật thông tin để thực hiện.

 Document