Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

20/10/2013

Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học 2013-2014

05/09/2013

Công ty TNHH Myvina Pro tuyển dụng Designer

24/07/2013

Công nghệ khung nhìn thực trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại (Oracle, DB2, SQL Server

24/02/2013

Ý tưởng về khung nhìn thực xuất hiện từ những năm 1980, tuy nhiên, đến nay chỉ có bốn hệ quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới

10/02/2013

Đầu vào là siêu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL), các khuôn mẫu các trang web có cấu trúc theo tiêu chuẩn của thư viện StringTemplate và cấu hình của người dùng.

 Document