Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

05/09/2016

Thông tin về chương trình đào tạo Cử nhân CNTT CLC

21/07/2016

Chiến dịch "Mùa hè xanh 2016"

20/07/2016

Khóa học Photoshop miễn phí

20/07/2016

Sinh viên Khoa Tin học đạt giải nhất Hội thi "Sinh viên với An toàn giao thông"

 Document