Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

26/09/2019

Các SV có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp thì đăng kí tại Khoa Thời hạn đến hết ngày Thứ 2 ngày 30 tháng 9.

29/08/2019

CODE WAR 2019

19/08/2019

THÀNH TÍCH OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN QUỐC GIA

16/08/2019

Các lớp trưởng tải file về để nhập điểm rèn luyện của lớp in ra gửi cô tâm

 Document