Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

15/10/2013

Ngày hội IT 2013

28/05/2013

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2012-2013 và kế hoạch năm học 2013-2014

19/05/2013

Giải bóng đá nam chào mừng sinh nhật Bác

13/03/2013

Tiêu chí đánh giá sản phẩm phần mềm trong các đợt báo cáo thực tập, khóa luận

 Document