Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

16/08/2019

Các lớp trưởng tải file về để nhập điểm rèn luyện của lớp in ra gửi cô tâm

07/08/2019

Chương trình "GameTalk - Làm Game đi chờ chi!": nhằm giúp các bạn sinh viên có cơ hội để hiểu thêm về ngành Phát triển Game tại Việt Nam và chương trình Game Development Fresher 2019 của VNG Chương trình tuyển dụng Game Development Fresher 2019 tại Đà Nẵng

01/06/2019

Kết thúc thành công khóa học cuối cùng trong năm học(Lập trình C nâng cao)

07/05/2019

Khai giảng lớp C++ nâng cao cho k18

 Document