Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

15/12/2013

Lịch thi HK1 2013-2014 -Khóa 12

20/11/2013

Giải bóng chuyền chào mừng ngày 20-11-2013

14/11/2013

Danh sách SV NCKH năm 2014

28/10/2013

Liên chi Đoàn khoa Tin học tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2013 - 2014

 Document