Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

23/09/2020

Thông báo học bổng tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Sau Đại học CNTT Kyoto (KCGI) Nhật Bản năm 2021

22/09/2020

Thông báo Kế hoạch triển khai gói học bổng tiếng anh miễn phí

14/09/2020

Thông báo về việc điều chỉnh hình thức đào tạo HK1, năm học 2020-2021

07/09/2020

Chương trình quốc tế 2+2 ngành CNTT giữa trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN với trường UIS

 Document