Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

01/10/2019

Kết quả cuộc thi Olympic tin học sinh viên Sư phạm 2019

26/09/2019

Các SV có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp thì đăng kí tại Khoa Thời hạn đến hết ngày Thứ 2 ngày 30 tháng 9.

 Document