Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

21/08/2019

Mời toàn thể sinh viên khóa tuyển sinh 2019, xem thông tin ở đường Link đính kèm để nắm thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời sinh viên Huỳnh Hiến Quốc, khóa học 2019. Về Văn phòng khoa Tin học để nhận lại Sổ đoàn viên (em đã để quên lúc đến nhập học). Gặp cô Tâm để nhận lại.

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên để nắm thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa 2019 (Mới nhập học) xem thông tin ở file đính kèm, để nắm rõ thông tin và thực hiện. VPK.

 Document