Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

26/08/2019

Mời toàn thể sinh viên xem thông tin ở đường link đính kèm để thực hiện.

23/08/2019

Chào mừng các em tân SV K19 đã về với đội của Khoa Tin học Trường ĐHSP-ĐHĐN

21/08/2019

Mời toàn thể sinh viên khóa tuyển sinh 2019, nắm thông tin ở đường Link sau để thực hiện. VPK.

 Document