Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

29/08/2019

Mời những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm để thực hiện.

28/08/2019

Khoa Tin học thông báo đối với những sinh viên thuộc lớp 19CNTT1 và 19CNTT2 có nguyện vọng xin chuyển lớp, đến tại Văn phòng khoa Tin học để thực hiện. Hạn cuối đến 16h00 ngày 29/8/2019. VPK.

26/08/2019

Mời toàn thể sinh viên khóa Tuyển sinh 2019, xem thông tin để thực hiện. VPK.

26/08/2019

Mời toàn thể sinh viên nắm thông tin để thực hiện.

 Document