Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

04/09/2019

Mời đại diện Ban cán sự các Lớp sau về Văn phòng khoa để nhận Phiếu theo dõi dạy và học: 1 - 16CNTT1 2 - 17CNTT3 3 - 19CNTT1 4 - 19CNTT2 5 - 19CNTTC

03/09/2019

Mời toàn thể sinh viên khóa 2019, cập nhật để nắm thông tin. * Mỗi Lớp cử đại diện sinh viên về Văn phòng khoa để nhận danh sách lớp. VPK thông báo.

30/08/2019

Mời toàn thể sinh viên tất cả các khóa học, cập nhật thông tin để thực hiện.

29/08/2019

Mời những sinh viên có tên trong danh sách sau, về tại Văn phòng khoa Tin học để nhận giấy mời: Thời gian: Ngày 30/8/2019 1- Trần Nhật Khánh Lan 19CNTT 2- Nguyễn Công Hoàng 19CNTTCLC

 Document