Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

26/09/2019

Các SV có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp thì đăng kí tại Khoa Thời hạn đến hết ngày Thứ 2 ngày 30 tháng 9.

25/09/2019

Mời toàn thể sinh viên có liên quan, cập nhật thông tin để thực hiện.

17/09/2019

Mời Ban cán sự các lớp thuộc Khóa học 2016;2017;2018, về Văn phòng khoa để nhận bảng điểm. VPK.

17/09/2019

chưa nhập

 Document