Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

03/03/2014

Thể lệ cuộc thi Sáng tạo Video Clip: Khoa Tin học - 10 năm một chặng đường

25/02/2014

Kế hoạch văn nghệ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khoa

20/02/2014

Hoạt động VN - TT - Video Clip - PMST

20/11/2013

Giải bóng chuyền chào mừng ngày 20-11-2013

 Document