Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

16/05/2018

Quyết định: Về việc khen các cá nhân đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

20/03/2018

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH CỦA SINH VIÊN - Năm học: 2013-2014

22/02/2018

Cuộc đua số là cuộc thi lập trình công nghệ thường niên do Tập đoàn FPT tổ chức dành cho các sinh viên yêu thích công nghệ trên toàn quốc.

21/10/2017

-Đề nghị các nhóm SV đã đăng ký đề tài NCKH từ đầu năm chuẩn bị để tham gia hội nghị NCKH sinh viên năm 2017-2018 dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 4/2018.

21/09/2017

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị NCKH Sinh viên 2017-2018 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối 4/2018, các cá nhân/nhóm sinh viên có nhu cầu hãy khẩn trương đăng ký đề tài NCKH sinh viên.

12/10/2016

- Trung tâm KHCN&TƯ VẤN ĐẦU TƯ-ÐHBK Ðà Nẵng (STIC, http://stic.com.vn/), thực hiện hợp tác nghiên cứu cùng sinh viên trên tinh thần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tận dụng thế mạnh các bên để NCKH và nếu thành công có thể chuyển giao bên ngoài.

 Document