Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

05/09/2020

The 6th IEEE Conference on Innovative Technologies in Intelligent Systems & Industrial Applications (CITISIA 2020)

05/09/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “Hội nghị quốc tế Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống” – KSE 2019

05/09/2020

Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa các nhà khoa học, sáng ngày 24/10 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống (KSE)” năm 2019

05/09/2020

Hội thảo khoa học quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống (KSE) 2019

21/01/2019

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập khoa Tin học, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, khoa Tin học sẽ tổ chức Hội thảo khoa khọc với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Phương pháp dạy học”.

 Document