Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

23/09/2020

Thông báo học bổng tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Sau Đại học CNTT Kyoto (KCGI) Nhật Bản năm 2021

30/11/2018

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2018

07/03/2017

Thông báo: Về việc tổ chức Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 29, 30 và Khai giảng sau đại học khóa 35

 Document