Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

30/01/2019

Chương trình liên kết đào tạo 2+2 ngành CNTT giữa Trường Đại học Sư phạm với Trường công hàng đầu của Mỹ - UIS

14/11/2017

Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Cao Hùng, Đài Loan

26/10/2017

Chương trình trao đổi sinh viên của trường ĐH Sejong, Hàn Quốc

26/10/2017

Về việc Thông báo buổi giới thiệu và phỏng vấn học bổng các chương trình sau đại học và thực tập hè của trường đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan)

 Document