Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

28/09/2018

Thông báo: Về việc chuyển đổi phòng học từ tuần 9 (từ ngày 01/10/2018 đến hết học kỳ I, năm học 2018 - 2019)

18/09/2018

Thông báo: Lịch khám sức khỏe dành cho sinh viên chính quy Khóa tuyển sinh 2018

17/09/2018

Thông báo ( lần 2): Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018 - 2019

11/09/2018

Thông báo: Về việc tham gia bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2018 - 2019

05/09/2018

Thông báo: Về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019

05/09/2018

Thông báo: Về việc tổ chức ôn tập và thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 28/10/2018

 Document