Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

17/10/2018

Thông báo: Về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Lần thứ 3)

12/10/2018

Thông báo: Về việc thực hiện Chính sách miễn , giảm học phí, xét trợ cấp xã hội, chi phí học tập, xác nhận chế độ trợ cấp ưu đãi đối với sinh viên chính quy năm học, 2018 - 2019

11/10/2018

Thông báo: Về kế hoạch kiểm tra năng lực Tin học đầu vào cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 - Hệ chính quy

03/10/2018

Thông báo: Về việc khám sức khỏe bổ sung sinh viên Khóa tuyển sinh 2018

02/10/2018

Thông báo: Về việc đăng ký cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên Khóa 2016

28/09/2018

Thời gian biểu giảng dạy - học tập (Áp dụng từ học kỳ I, năm học 2018 - 2019)

 Document