Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

11/12/2018

Thông báo: Về việc đào tạo Chương trình hai, hệ chính quy học kỳ II, năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

11/12/2018

Thông báo: Về việc tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ

30/11/2018

Thông báo: V/v chuyển đổi phòng học tuần 18 (từ ngày 3/12/2018 đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019)

28/11/2018

Thông báo: Về việc tổ chức ôn tập và thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 23/12/2018

27/11/2018

Thông báo:Về việc triển khai một số nội dung liên quan đến xét tôt nghiệp cho sinh khóa tuyển sinh 2015 bậc đại học hệ chính quy, khối ngành Sư phạm

26/11/2018

Thông báo: Về việc chuyển đổi phòng học tuần 17 (từ ngày 26/11/2018 đến hết học kỳ I, năm học 2018 - 2019)

 Document