Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

26/02/2014

Gia hạn học phí kỳ 2 2013-2014

20/02/2014

Thông báo về việc hủy các học phần không đủ điều kiện mở lớp

19/02/2014

Về việc thống kê tình hình SV HK2 13 - 14

12/02/2014

Thông báo đăng ký chương trình Trợ giảng tiếng Anh Fulbright

07/01/2014

Thông báo về việc sử dụng Hệ thống học và thi trực tuyến

04/01/2014

Danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

 Document