Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

30/05/2019

Thay đổi lịch thi HK II 2018-2019

28/05/2019

Điều chỉnh kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020

06/05/2019

Thông báo báo cáo tốt nghiệp 2019

21/02/2019

Thông báo: Về việc tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 31/03/2019

21/02/2019

Thông báo: Kế hoạch học chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng khóa tuyển sinh 2018,Năm học 2018 - 2019

15/02/2019

Thông báo: Về việc thực hiện chế độ Chính sách đối với sinh viên chính quy năm 2019

 Document