Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo HP Đồ án chuyên ngành K17

Ngày Đăng: 08/08/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo HP Đồ án chuyên ngành

1. Sinh viên đăng ký thông tin và nộp file báo cáo (PDF) nếu đã được giảng viên hướng dẫn đồng ý tại:

https://docs.google.com/forms/d/1hh51SM109xqCOMgvt8Y9tk4Ut7UtTqXWLQjJU5yzFbU/edit?usp=sharing

Lưu ý: Yêu cầu đặt tên file theo mẫu chuẩn:

ĐACN_Họ và tên_Lớp. VD: ĐACN_Nguyễn Văn A_17CNTT1

2. Giảng viên hướng dẫn gửi email xác nhận đồng ý báo cáo.

3. Hạn cuối: 12h00, thứ Tư ngày 12/8/2020.

4. Hình thức: Báo cáo/ vấn đáp online.

5. Thời gian sẽ thông báo sau.

 Document