Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc bổ sung phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 

Ngày Đăng: 06/08/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo bổ sung phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 

Các em xem tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/1jug9pYClhDO1ml6bc8t-JCO2Rs1f4ojl/view?usp=sharing

 Document