Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2020-2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN)

Ngày Đăng: 06/08/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, để đảm bảo tiến độ giảng dạy và học tập của sinh viên bậc Đại học – hệ Chính quy trong học kì 1 năm học 2020 – 2021, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đào tạo trực tuyến (ĐTTT).

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại link bên dưới nhé.

https://drive.google.com/file/d/1cZIpYD6ZssAA2Li7RgEfw-GNaTg0J2lE/view?usp=sharing

 Document