Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Hoãn thời gian nộp và báo cáo HP Đồ án chuyên ngành

Ngày Đăng: 27/07/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Theo thông báo hoãn thi hết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019 - 2020 của Nhà trường, khoa Tin học xin được thông báo hoãn nộp quyển và báo cáo Đồ án chuyên ngành cho đến khi có thông báo mới. Sinh viên chờ thông báo mới của Khoa nhé.

 Document