Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh cho sinh viên Việt Nam

Ngày Đăng: 23/07/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Khoa Tin học xin được thông tin về Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh cho sinh viên Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tổ chức với giải thưởng lên tới 160.000.000 đồng. 

Đăng ký ý tưởng tham gia tại:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGAj4RD7sTlsy6Q0qoBC7CuuWsb3q43-iC-J8TZFVhJUf2_g/viewform

 

GBA Business Challenge - submission form

TBC

docs.google.com

Thời gian tham dự cuộc thi: 14/8/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại https://www.daad-vietnam.vn/de/2020/07/15/gba-business-challenge/ hoặc liên lạc trực tiếp qua email:  businesschallenge@gba-vietnam.org 

10 đội xuất sắc nhất sẽ nhận được một khóa Huấn luyện chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, 05 đội lọt vào vòng chung kết được mời trình bày ý tưởng với Cộng đồng doanh nghiệp Đức.

03 đội chiến thắng đầu tiên sẽ nhận được hỗ trợ tài chính:

Giải thưởng 160.000.000 đồng

Giải thưởng 80.000.000 đồng

Giải thưởng 40.000.000 đồng

 Document