Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu HK1, năm học 2020-2021 K17, K18, K19 (Chính thức)

Ngày Đăng: 22/07/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo TKB học kì 1, năm học 2020 - 2021, bậc Đại học, hệ chính quy, các khóa TS 2017, 2018, 2019 (Link đính kèm). Riêng khóa TS 2020 sẽ có thông báo TKB sau.

 https://drive.google.com/file/d/1o2yEukvBQp2yixP8vO0nIbpZ9cZEYDwF/view?usp=sharing

Lưu ý:

– Các mốc thời gian đi thực tâp, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, nghỉ tết, … theo kế hoạch năm học 2020-2021.

– Giảng viên, Sinh viên xem Thời khóa biểu cá nhân tại website: http://qlht.ued.udn.vn.

 Document