Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ và cử nhân năm 2020

Ngày Đăng: 14/07/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo:

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ và cử nhân năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1suHKVWY-zuhdsKfhnTH8ekRCQbyKY8_n/view?usp=sharing

 

 Document