Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo thời gian nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K16 đợt 2 (CNTT và SPT)

Ngày Đăng: 30/06/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo thời gian nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K16 đợt 2 (CNTT và SPT)

1. Thời gian nộp báo cáo về văn phòng khoa:

a) Hoặc sinh viên phải được giảng viên hướng dẫn gửi danh sách đồng ý cho bảo vệ về Khoa: Hạn cuối 10h00, thứ Năm ngày 09/07/2020 và sinh viên nộp quyển trước 10h00, thứ Tư ngày 15/07/2020.

b) Hoặc sinh viên nộp báo cáo về văn phòng khoa có chữ ký đồng ý của giảng viên hướng dẫn: Hạn cuối 10h00, thứ Năm ngày 09/07/2020.

2. Báo cáo phải đúng quy định và biểu mẫu của trường.

3. Đảm bảo các yêu cầu đối với sản phẩm khóa luận tốt nghiệp:

https://drive.google.com/open?id=1gbleNpiXewIFwxDJai1kwY5rRHq8n8PE

4. Thời gian bảo vệ dự kiến: 7h00, thứ Sáu ngày 17/07/2020.

5. Sinh viên cần đăng ký danh sách tại:

https://forms.gle/hFmg6BRz2pJpAf848

Khuyến khích các bạn đăng ký bảo vệ bằng tiếng Anh.

 Document