Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo thời gian nộp báo cáo và bảo vệ thực tập tốt nghiệp K16 đợt 2

Ngày Đăng: 30/06/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo thời gian nộp báo cáo và bảo vệ thực tập tốt nghiệp K16 đợt 2

1. Nộp báo cáo về văn phòng khoa: Hạn cuối 10h00, thứ Tư ngày 08/07/2020.

2. Báo cáo phải đúng quy định và biểu mẫu của trường.

3. Đảm bảo các yêu cầu đối với sản phẩm thực tập tốt nghiệp.

https://drive.google.com/open?id=1gbleNpiXewIFwxDJai1kwY5rRHq8n8PE

4. Đã được giảng viên hướng dẫn đồng ý.

5. Thời gian bảo vệ dự kiến: 7h00, thứ Sáu ngày 10/07/2020.

6. Sinh viên cần đăng ký danh sách tại:

https://forms.gle/PJkQmwmyKamhJHDEA

Khuyến khích đăng ký bảo vệ bằng tiếng Anh.

 Document