Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo dời Thời gian nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K16

Ngày Đăng: 28/05/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo dời thời gian nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K16 đợt tháng 5 (CNTT và SPT)

Do Nhà trường thay đổi lịch xét tốt nghiệp, để tạo điều kiện cho các bạn SV hoàn thành tốt nhất báo cáo khoá luận tốt nghiệp, khoa Tin học thông báo:

1. Thời hạn:

a) Hoặc sinh viên phải được giảng viên hướng dẫn gửi danh sách đồng ý cho bảo vệ về Khoa: Hạn cuối 10h00, thứ Sáu ngày 05/06/2020 và sinh viên nộp quyển trước 10h00, thứ Tư ngày 10/06/2020

b) Hoặc sinh viên nộp báo cáo về văn phòng khoa có chữ ký đồng ý của cán bộ hướng dẫn: Hạn cuối 10h00, thứ Sáu ngày 05/06/2020.

2. Thời gian bảo vệ dự kiến: 7h00, thứ Sáu ngày 12/06/2020

3. Sinh viên lưu ý các yêu cầu đối với sản phẩm khoá luận tốt nghiệp:

https://drive.google.com/open?id=1gbleNpiXewIFwxDJai1kwY5rRHq8n8PE

4. Sinh viên cần đăng ký danh sách tại: 

https://forms.gle/nSTAWzh9dHNkXj596

Lưu ý: Khuyến khích các bạn đăng ký bảo vệ bằng tiếng Anh. Các bạn sẽ có nhiều ưu tiên khi bảo vệ bằng tiếng Anh.

 Document