Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo Thời gian nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K16

Ngày Đăng: 19/05/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo Thời gian nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K16 đợt tháng 5 (CNTT và SPT)
1. Nộp báo cáo về văn phòng khoa: Hạn cuối 11h00, thứ Năm ngày 28/05/2020.
2. Báo cáo phải đúng quy định và biểu mẫu của trường.
3. Đảm bảo các yêu cầu đối với sản phẩm khóa luận tốt nghiệp.
https://drive.google.com/open…
4. Đã được được giảng viên hướng dẫn đồng ý.
5. Dự kiến bảo vệ tuần sau (29/05/2020).
Khuyến khích đăng ký bảo vệ bằng tiếng Anh.
Những sinh viên không hoàn thành báo cáo kịp sẽ dự kiến bảo vệ vào tuần thứ 2 7/2020.
Các bạn sinh viên bảo vệ đợt tháng 5 điền vào form dưới đây và nộp lại
https://forms.gle/MNExzmJw4qX8V6kJ7

 Document