Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo Thời gian nộp báo cáo thực tập và bảo vệ đồ án tốt nghiệp K16

Ngày Đăng: 07/05/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo Thời gian nộp báo cáo thực tập và bảo vệ đồ án tốt nghiệp K16

 1. Nộp báo cáo về văn phòng khoa: Hạn cuối 11h00, thứ Tư ngày 13/05/2020.

2. Báo cáo phải đúng quy định và biểu mẫu của trường.

3. Đảm bảo các yêu cầu đối với sản phẩm thực tập tốt nghiệp:

https://drive.google.com/open…

4. Đã được được giảng viên hướng dẫn đồng ý.

5. Dự kiến bảo vệ cuối tuần sau (14/05/2020).

Những sinh viên không hoàn thành báo cáo kịp sẽ dự kiến bảo vệ vào tuần thứ 2 7/2020.

Các bạn sinh viên điền vào form dưới đây và nộp lại
https://forms.gle/dBamHsbRwSVpToci9

 

 Document